Jumat, 25 Mei 2018

Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Kerja Jakarta Surewi Yon inifom se yon kalite rad chire pa manm nan yon oganizasyon pandan y ap patisipe nan aktivite oganizasyon sa a. Inifom moden yo pi souvan pa fos ame ak oganizasyon paramilite tankou lapolis, sevis ijans, ak gad sekirite, nan kek lye travay ak lekol yo ak nan prizonye nan prizon. Nan kek peyi, kek lot otorite mete tou inifom nan devwa yo; Se konsa, ka a nan Komisyon an Corps nan Sevis Sante Piblik Etazini an oswa prefek yo franse. Pou kek oganizasyon, tankou lapolis, li ka ilegal pou non manm yo mete inifom nan. Travaye pafwa mete inifom oswa rad antrepriz nan yon sel nati oswa yon lot. Travaye yo oblije mete yon inifom gen ladan yo travaye an detay, labank ak pos travaye biwo, sekirite piblik ak travaye swen sante, anplwaye kolye ble, fomate pesonel nan klib sante, enstrikte nan kan ete, sovtaj, konsyerj, anplwaye transpo piblik, towing ak chofe kamyon , anplwaye avyon ak operate jou ferye, ak ba, anplwaye restoran ak otel. Itilizasyon inifom oganizasyon sa yo se souvan yon efo nan mak ak devlope yon estanda antrepriz imaj, men tou li gen efe enpotan sou anplwaye yo oblije mete inifom nan. Inifom nan tem ka twonpe paske anplwaye yo pa toujou konpletman inifom nan aparans ak pa pouvwa toujou mete vetman oganizasyon an, pandan y ap toujou reprezante oganizasyon an nan vetman yo. Akademik travay sou rad oganizasyonel pa Rafaeli & Pratt (1993) refere yo bay inifomite (omojen) nan rad kom yon sel dimansyon, ak konspsyon kom yon dezyem fwa. Anplwaye tout mete nwa, pou egzanp, ka paret evidan epi konsa reprezante oganizasyon an menm si vetman yo se inifom selman nan koule a ​​nan aparans yo, pa nan karakteristik li yo. Pratt & Rafaeli, (1997) dekri lit ant anplwaye ak jesyon sou rad oganizasyonel kom lit sou siyifikasyon pi fon ak idantite ki rad reprezante. Ak Pratt & Rafaeli (2001) dekri rad kom youn nan seri a pi gwo nan senbol ak zafe nan oganizasyon ki koalesce nan yon grame kominikasyon. Perihal Kostum Pekerja

Tidak ada komentar:

Posting Komentar