Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School Veb ejy (nayev grvats e vorpes veb ej) pastatught e, vory harmar e Hamashkharhayin tsantsi yev veb brauzeri hamar: Veb znnarkichy tsutsadrum e veb ej monitori kam sharzhakan sarki vra: Veb ejy sovorabar nshanakum e ayn, inchy tesaneli e, sakayn zhamkety karogh e nayev veraberel hamakargchayin faylin, vory sovorabar grvats e HTML- ov kam hamemateli teksti lezvov: Veb brauzernery hamakargum yen tarber veb rresursayin tarrer grvats veb eji hamar, inchpisik yen vochatertery, stsenarnery yev patkernery, veb ejy nerkayatsnelu hamar: Tipik veb ejery apahovum yen hipertekst, vory nerarrum e navigatsiayi bary kam ayl hghumnerov hghvogh ejeri hghumnery, voronk hachakh hghum yen vorpes hghumner: Tsantsi vra veb brauzery karogh e veb ej herratsnel herravor veb serveri koghmits: Veb servery karogh e sahmanapakel andznakan tsantsi hasaneliutyuny, orinak `korporativ interyer: Veb znnarkichy ogtagortsum e Hipertekstayin pvokhantsman ardzanagrutyun (HTTP) nman hartsumner katarelu hamar: Statik veb ejy (yerbemn kochvum e hart ej / kayun ej) ayn veb ejn e, vory arrakvum e aynpes, inchpes pahvats e ogtvoghin, i tarberutyun dizayni veb ejeri, voronk steghtsvum yen veb havelvatsov: Hetevabar, statik veb ejy tsuyts e talis nuyn teghekatvutyuny bolor ogtagortsoghneri hamar, bolor hamateksterits, yentadrvum e, vor veb serveri zhamanakakits hnaravorutyunnery knnarkvum yen pastatghti bovandakutyan tesaky kam lezun, vortegh aydpisi tarberaknery matcheli yen yev servery kazmadzevvats e da anel: Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar